HomeNové doskové výmenníkyParné trubkové JAD X

HXH s.r.o.
Sedmikrásková 2158/1
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

Tel.: +421 911 511 555
E-mail: info@hxh.sk

IČO: 48309257
IČ DPH: SK2120126767

Parné trubkové JAD X

Výmenníky sú odskúšané a spoľahlivo pracujú ako ohrievače para-mazut, para-olej, para-ropa. Výmenníky JAD X sú určené predovšetkým pre systémy ústredného vykurovania.

Vyrobené sú z austenitickej ocele stabilizovanej titánom s vysokou odolnosťou voči medzikryštálovej korózii. Zloženie tejto ocele umožňuje široké spektrum uplatnenia.

Okrem uvedených energetických zariadení, je možné výmenníky použiť aj v potravinárskom, farmaceutickom i textilnom priemysle vzhľadom na dobrú odolnosť voči organickým kyselinám, tukom, ovocným šťavám, roztokom mydla a ďalším organickým látkam.

Výmenníky sú prietokové, protiprúdové zariadenia, k intenzívnemu odovzdaniu tepla dochádza na protibežne vydutých špirálach z trubiek. Toto prevedenie zisťuje dobrú dilatáciu teplosmenných vláseniek pri prevádzke.

Výmenníky sú zvárané, nerozoberateľné, celonerezové, v štandardnom prevedení s oceľovými prírubami opatrenými náterom – na prianie zákazníka je možné osadenie nerezovými prírubami.